Cennik i Regulamin

- Szeroki wybór -

W naszej ofercie znajdziecie domki w różnych stylach aranżacyjnych, z których na pewno któryś przypadnie wam do gustu. Każdy z domków posiada identyczny, wysoki poziom standardu i kompletności wyposażenia, co powoduję ,że nie zależnie od typu, cena dla każdego jest identyczna.

- Okres wynajmu i warunki -

Nasze domki w trakcie trwania sezonu turystycznego wynajmowane są jedynie na okresy tygodniowe, lub dłuższe, w cenie zawarty jest pobyt do 4 osób, opłaty za energie, korzystanie z parkingu dla dwóch samochodów, korzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka, wifi, podatek VAT. Opłata klimatyczna, korzystanie z usług gastronomicznych, czy też usług firm zewnętrznych powiązanych z ośrodkiem nie jest wliczone w cenę

- Regulamin -

1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości od 20% do 100% kosztu wynajmu - w zależności od oferty.
- Zwroty w przypadku rezygnacji :
* Gość zostanie obciążony 70% całkowitej wysokości zaliczki w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji i całkowitą ceną zaliczki w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 60 dni przed przyjazdem.
* W wypadku niemożności realizacji usługi przez ośrodek spowodowanej restrykcjami związanymi z COVID-19, ośrodek zobowiązuję się do zwrotu zaliczek w całej wysokości.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
- Czas zameldowania i wymeldowania :
* Goście mają czas na zameldowanie od godziny 16.00 do godziny 22.00 w dniu przyjazdu, w przypadku nie pojawienia się gości w tym czasie, traktowane jest to jako rezygnacja z pobytu, która wiąże się z anulowaniem rezerwacji i BRAKIEM zwrotu zaliczki ( punkt 1 regulaminu ).
* Goście mają czas na wymeldowanie od godziny 08.00 do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

3. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.

4. Resztę opłaty za pobyt oraz opłatę klimatyczną od osoby należy uregulować w dniu przyjazdu.

5. Kaucja w wysokości 500 zł pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez gospodarza ośrodka przy wymeldowaniu.

6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku, zapewnienia kompletu ręczników, pościeli, papieru toaletowego, tabletek do zmywarki, w ilościach adekwatnych do pobytu, (dodatkowe ilości wymienionych artykułów są płatne), niezbędnego wyposażenia umożliwiającego korzystanie z urządzeń znajdujących się w domku, przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu ośrodka.

7. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji ośrodek nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.

Zasady korzystania z obiektu:

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

3. Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i finansową za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.

5. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

6. Zabrania się używania urządzeń grzewczych nie będących wyposażeniem domku z uwagi na wyposażenie każdego domku w ogrzewanie podłogowe. Zabrania się również używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku o mocy przekraczającej 400 Wat.

7. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

8. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie ośrodka po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

10. Nie przyjmujemy żadnych zwierząt.

11. Ośrodek gwarantuje jedno bezpłatne miejsca parkingowe dla każdego domku.

12. W trakcie pobytu gości, sprzątanie domku i utrzymywanie w nim czystości nie należy do obowiązków personelu.

13. Posprzątanie aneksu kuchennego wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gości. W przypadku konieczności sprzątania aneksu przez personel ośrodka pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.

14. W trakcie trwania pobytu nie dłuższego niż 7 dni, nie przewidziana jest zmiana pościeli oraz ręczników dla gości. Taka usługę można zamówić za dodatkową opłatą.

15. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.

16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

17. W obiekcie zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej),
• takie zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

18. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

19. Na terenie ośrodka mogą przebywać i korzystać z infrastruktury obiektu tylko zameldowani goście.

Domek Modułowy
Ścisły Sezon
599 zł / doba
Sezon
499 zł / doba
Poza Sezonem
399 zł / doba