Gęstość lepkość

Opis urządzenia:

Eksponat składa się z konstrukcji stalowej, trzech zbiorników na ciecz oraz mechanizmu dostarczającego powietrze.
http://cngsystem.pl/pl/realizacje/bable-w-cieczy/

Zjawisko:

W rurach znajdują się ciecze o różnej gęstości i lepkości. W rurze z cieczą o największej gęstości jest gliceryna, w kolejnej mieszanina gliceryny i wody, w ostatniej woda, która posiada najmniejszą gęstość. Ciągnąc za drążek wpuszczasz do cieczy powietrze, co widać w postaci przemieszczających się w górę bąbli. Siły związane z napięciem powierzchniowym cieczy powodują, że pęcherze powietrza przybierają kształt kuli. Jeśli kula przemieszcza się w bardziej gęstej cieczy, to duże opory ruchu mogą spowodować jej zniekształcenie. W cieczy o większej gęstości, gdzie opory ruchu są największe, prędkość powietrznych bąbli jest najmniejsza. Uczestnik ma za zadanie za pomocą drążka wprowadzić powietrze w każdym ze zbiorników, a następnie obserwować zależności gęstości.

Jak wykonać doświadczenie ?

Pociągaj kolejno za drążki przy urządzeniu i obserwuj ciecze w rurach. Obserwuj wielkość, kształt i prędkość powstających obiektów.