Houseboat

„Zakup ekologicznego houseboata – rozwój działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie lokalnych produktów rybołówstwa i wodny potencjał obszaru”

projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa w ramach
Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Houseboat

Już od 2023 roku !

Wypróbuj nasze pływające domy ! Więcej informacji już wkrótce.

Domek
Houseboat R36

Pływaj w luksusie !