Lustro walcowe o zmiennej krzywiźnie

Opis urządzenia:

Eksponat składa się z ramy i lustra.
http://cngsystem.pl/pl/realizacje/lustro-walcowe-o-zmiennej-krzywiznie/

Zjawisko:

Powstający obraz zależy od krzywizny zwierciadła i odległości obiektu od zwierciadła. Charakterystyczną cechą zwierciadła jest jego ognisko czyli punkt, w którym przecinają się po odbiciu promienie biegnące w stronę zwierciadła równolegle do jego osi optycznej.
Odległość ogniska od zwierciadła nazywamy ogniskową. Umiejscowienie obiektu względem ogniska zwierciadła daje różne efekty powstającego obrazu. W zwierciadle wypukłym powstaje obraz pomniejszony, dlatego nasze odbicie jest w nim odchudzone – tym bardziej, im dalej od zwierciadła staniemy.
Zwierciadło wklęsłe powiększa, jeśli przedmiot znajduje się między zwierciadłem a podwojoną ogniskową. Umieszczenie przedmiotu za podwojoną ogniskową daje efekt pomniejszenia. Dodatkowym efektem, występującym w zwierciadle wklęsłym, jest odwrócenie obrazu dla przedmiotu umieszczonego za ogniskiem – zwróć uwagę, że podchodząc do zwierciadła wklęsłego z uniesioną ręką, obserwujesz zmianę symetrii prawo – lewo. Uniesiona dłoń obrazu zmienia położenie na stronę przeciwną. Uczestnik ma za zadanie obserwować obraz uzyskiwany w lustrze w wyniku eksperymentów i doświadczeń.

Jak wykonać doświadczenie ?

Stań przed lustrem. Podnieś jedną rękę. Co widzisz? Obserwuj, jak zmienia się obraz, gdy zbliżasz się i oddalasz od zwierciadła. Przeprowadź eksperyment, stając po obu stronach lustra.