Ogniskowanie dźwięku

Opis urządzenia:

Eksponat składa się z dwóch czasz (anten) zwróconych ku sobie i oddalonych od siebie o kilka metrów.
http://cngsystem.pl/pl/realizacje/ogniskowanie-dzwieku/

Zjawisko:

Okazuje się, że kiedy jesteśmy zwróceni w kierunku anten, możemy ze sobą rozmawiać - nawet szeptem. Dźwięki, które każdy z nas wydaje, rozchodzą się w przestrzeni jako fale dźwiękowe. Antena, do której mówimy, odbija kierowane na nią fale dźwiękowe. Są one następnie przekazywane do drugiej anteny, której paraboliczny kształt sprawia, że odbite ponownie fale są dodatkowo skupiane. Jeśli w miejscu skupienia fal, które nazywamy ogniskiem, znajdą się nasze uszy - słyszymy skutecznie wzmocniony dźwięk.
Uczestnik ma za zadanie porozumieć się z innym uczestnikiem, wykorzystując zjawisko ogniskowania dźwięku.

Jak wykonać doświadczenie ?

Do wykonania tego eksperymentu niezbędne są dwie osoby. Stańcie przy dwóch antenach parabolicznych i spróbujcie rozmawiać zwróceni do siebie. Następnie zwróćcie się w kierunku „swoich” anten i znów podejmijcie próbę rozmowy.