Rezonans kładki

Opis urządzenia:

Klasyczne doświadczenie pokazujące zjawisko rezonansu.
http://cngsystem.pl/pl/realizacje/rezonans-kladki/

Zjawisko:

Chodząc po kładce, pobudzamy ją do drgań. Jeśli częstotliwość uginania jest zgodna z częstotliwością drgań własnych kładki, to jej wychylenia są duże. Częstotliwość wzbudzeń, która daje największe wychylenia kładki, nazywamy częstotliwością rezonansową.

Jak wykonać doświadczenie ?

Przejdź kilka razy po kładce, za każdym razem stawiając kroki w innym rytmie. Co obserwujesz?