Dwie sprzężone huśtawki

Opis urządzenia:

Eksponat składa się z dwóch huśtawek połączonych ze sobą sznurem- stanowią model wahadeł sprzężonych. Siadając na huśtawce, stajemy się częścią tego modelu.
http://cngsystem.pl/pl/realizacje/dwie-sprzezone-hustawki/

Zjawisko:

Kiedy jedna z osób rozhuśta swoją huśtawkę, a następnie obie osoby pozwolą na swobodny ruch huśtawek, możemy obserwować zjawisko przenoszenia drgań: nieruchoma do tej pory huśtawka, huśta się z coraz większą amplitudą.
W tym samym czasie maleje amplituda drgań pierwszej huśtawki. Po pewnym czasie cykl się powtarza. Zjawisko nie zachodzi w nieskończoność ze względu na opory ruchu występujące w układzie. Huśtawki sprzężone nawiązują do modelu oscylatora harmonicznego. Bada się w nim oddziaływanie dwóch ciał. Znalezione w ten sposób zależności są podstawą fizyki cząstek.

Jak wykonać doświadczenie ?

Niech jedna osoba wprawi swoją huśtawkę w ruch, podczas gdy druga utrzymuje swoją w położeniu równowagi. Gdy amplituda wychyleń pierwszej huśtawki jest już znaczna, niech obie osoby pozwolą na swobodny ruch huśtawek.
W jaki sposób zachowują się huśtawki? Spróbujcie huśtać się w taki sposób, aby w tej samej chwili huśtawki poruszały się w tę samą stronę – jest to drganie symetryczne. Spróbujcie huśtać się w taki sposób, aby w tej samej chwili huśtawki poruszały się w przeciwne strony – jest to drganie antysymetryczne.